Sách là một trong những công cụ sắc bén nhất để tối ưu hoá sự nghiệp và cuộc sống