Tôi rất mong được làm việc với bạn, nên đừng ngại gặp mặt hay viết cho tôi